Ochrona danych osobowych

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Zgoda  

Zastrzeżenia prawne

INFORMACJA O FIRMIE

Elesta S.r.l.
Siedziba prawna, administracyjna i handlowa Via Baldanzese, 17 – 50041 Calenzano (FI)
Nr podatkowy/VAT 05420450487
Tel. +39 055 8826807 Fax +39 055 7766698

E-mail: info@elesta-echolaser.com – Strona internetowa: www.elesta-echolaser.com
PEC elesta@pec.uipservizi.it
Kapitał zakładowy 910.000,00 EUR, 110.000,00 opłacony

Florencka Izba Gospodarcza oraz Rejestr Administracyjny nr: 545511

INFORMACJA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Informacje zawarte na stronie są okresowo aktualizowane i sprawdzane. Niezależnie od tego, informacje mogą również zawierać pewne błędy i w związku z tym mogą być w dowolnym momencie niekompletne, niedokładne lub nieaktualne. Elesta odrzuca wszelką odpowiedzialność za kompletność i aktualność danych i informacji dostarczanych na stronie. Elesta nie ma żadnych innych zobowiązań i odpowiedzialności wynikających z niedokładności lub pominięć, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to spowodowane oszustwem.

Niektóre sekcje strony są zarezerwowane dla osób posiadających kwalifikacje zawodowe. Osoby odwiedzające te sekcje robią to na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko oraz są odpowiedzialne wobec Spółki za prawdziwość dostarczanych informacji i składanych przez siebie oświadczeń.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA – PRAWA AUTORSKIE

Cała treść dostępna na tej stronie, której właścicielem jest Med&Care Tomasz Witkowski, może być używana wyłącznie za zgodą właściciela praw autorskich i wyłącznie do celów informacyjnych lub osobistych; surowo zabrania się korzystania z tej strony w celach komercyjnych na innych rodzajach sprzętu; zabronione jest również dokonywanie jakichkolwiek zmian w niniejszej stronie.

Umieszczenie i publikacja treści nie stanowi jakiejkolwiek licencji na reprodukcję ani patentu lub jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej bądź przemysłowej.
Żadne treści nie mogą być kopiowane, naśladowane lub reprodukowane w jakikolwiek sposób lub przy użyciu jakiegokolwiek wsparcia.
Ponadto potencjalni konkurenci nie mogą reprodukować grafiki niniejszej strony, będącej własnością Spółki, ani innej witryny opracowanej, licencjonowanej, kontrolowanej lub należącej do Spółki. Żadne logo, grafika, dźwięk ani obraz z tej strony nie mogą być kopiowane ani reprodukowane bez wyraźnej zgody Elesta.
Elementy składające się na tę stronę są chronione umowami handlowymi, a ich użycie jest zgodne z przepisami dotyczącymi znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji oraz innymi przepisami i nie mogą one być kopiowane ani imitowane.

MARKI

Nazwy i znaki towarowe, w tym zdjęcia produktów, usług i firm obecnych lub wymienionych na tej stronie, mogą być zarejestrowaną własnością we Włoszech i/lub innych krajach, w związku z czym ich używanie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Niektóre słowa i wyrażenia zawarte na tej stronie mogą stanowić znaki towarowe Elesta lub innych podmiotów prawnych.
Osoby łamiące obowiązujące przepisy dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej podlegają obowiązującym sankcjom cywilnym, administracyjnym i karnym.

Med&Care Tomasz Witkowski nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek innej strony, do której można dotrzeć z niniejszej strony lub za pośrednictwem której można uzyskać dostęp do niniejszej strony. Med&Care Tomasz Witkowski nie sprawuje kontroli nad zawartością wspomnianych stron i jako zwykły podmiot zewnętrzny nie ponosi odpowiedzialności za treść i materiały, nawet o charakterze reklamy, obecne na tych stronach, ani też za oferowane tam produkty lub usługi. Wymienione produkty lub usługi nie mogą być uznane za sponsorowane, udostępniane lub wspierane w jakikolwiek sposób przez Med&Care Tomasz Witkowski.

KORZYSTANIE DO PRAWNIE DOZWOLONYCH CELÓW

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony Med&Care Tomasz Witkowski i jej usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem, a w każdym razie bez szkody dla praw osób trzecich i zwracając szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony danych, prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, ochrony danych osobowych, obowiązujące przepisy dotyczące przestępczości informacyjnej i przepisy dotyczące telekomunikacji.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Wpisz czego szukasz i wciśnij Enter